Lidt om os

Ensted Folk- Rock- og Viseforenings formål er at afholde folk- rock- og visearrangementer. Foreningen har eksisteret siden 1998 og har siden starten afholdt 4-6 arrangementer årligt. Musikken er fortolket bredt, så der har været arrangeret musik inden for både vise, folk, pop, rock og rock’n’roll.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der afholder ca. 10 møder årligt. Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar-marts måned.

Foruden egne arrangementer, der økonomisk set i tilfælde af underskud støttes  af Kulturelt Samråd , har foreningen også arrangeret koncerter i samarbejde med Aabenraa Kommune.