Formandens årsberetning 2024

I årsberetningen ser vi bagud på foreningens aktiviteter i 2023. Som inspiration til denne beretning har jeg skelnet til beretningen fra 2022, hvor vi i store dele af året var var udfordret på publikumsopbakningen. Det skulle blive helt anderledes i 2023 på den gode måde. Herom vender jeg tilbage.

Jeg vil starte et andet sted, og på foreningens vegne takke jer som er mødt frem til generalforsamlingen i aften. Vi er utrolig glade for jeres interesse og jeres støtte til foreningen.

For de af jer, som måske ikke har et indgående kendskab til foreningen, vil jeg indlede min formandsberetning med at give jer en ultra kort introduktion af Ensted Folk- Rock- og Viseforening.

Vi er en lille musikforening, men vi er også en forening, som har gjort os bemærket i kommunen. Vi bryster os derfor også gerne af ikke af at være de største, men at være dem der laver de hyggeligste koncerter, hvor der er plads til alle. Kommer man til en koncert i vores musikforening, skal man føle sig tryg og man skal føle godt tilpas.

Foreningen består af selve bestyrelsen samt et lille hold af hjælpere. Bestyrelsen udgør 7 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant, og vores faste hjælperteam består af et lille hold på tre hjælpere. Som med alt andet frivilligt arbejde, står hjælperne heller ikke i kø til vores forening.

Foreningen drives på 100% frivillig bases. Lønnen er et godt sammenhold, godt humør og hyggelige timer sammen – men foreningsarbejdet er også forbundet med mange timer, og en forpligtigelse til at yde en indsats for holdet.

At alt bestyrelsens og hjælpernes arbejdskraft er på frivillig basis, betyder, at når vi laver overskud så går midlerne til nye koncerter.

De af jer, som har en indsigt i musikgenren ved godt, at man ikke blive millionær af at lave koncerter, det gør vi heller ikke, men med flid og i al beskedenhed også en smule dygtighed har vi sammen opbygget en veldreven forening, som også har en forholdsvis sund økonomi.

Vores hjemmebane er Løjt Forsamlingshus, som når vi ser bort fra kirkerne, også er det største spillested med plads til 150 publikummer. Vi er dog også en forening, som dækker landdistrikterne, så vi kommer rundt i store dele af kommunen. Det har vi forpligtiget os til, men det har i en række år også lagt i foreningens DNA, at vi er dem der kommer med koncerten i den mindre by. Vi har fået fremragende samarbejde op at stå alle steder, hvor vi kommer. Så tak til alle vores samarbejdspartnere, som lægger lokaler til vores koncerter

Vi har siden 2022 oprustet, så vi nu laver 10-12 årlige koncerter som primært ligger fra januar til april og igen fra september til november. I de måneder trækkes der store læs på foreningens bestyrelse og frivillige.

I 2023 var vi 100 medlemmer, og for at give lidt igen til de folk, der godt gider støtte vores projekt med et medlemskab, lavede vi i 2023 for første gang en koncert kun for medlemmer. Et medlemskab af foreningen koster 100 kr. og er gældende for et år.

2023 blev på alle måder et succesrigt år for foreningen – også det mest succesrige år de fleste af os har været med til at opleve i vores tid i foreningen.

Kultur og Fritidsudvalget godkendte vores ansøgning om et tilskud til det samlede 2023 program med et årligt tilskud for 2023 på 60.000 kr.

Vi blev desuden godkendt af Statens Kunstfond som honorarstøttet spillested, og fik et tilskud via dem på 34.500 kr.

Og endelig fortsatte vi vores gode samarbejde med Aabenraa Live, og fik også derigennem et tilskud 50.000 kr.

Så et samlet tilskud på godt 140.000 kr. gjorde en kæmpe forskel.

Kravet var til gengæld, at vi skulle lave mindst 10 koncerter med offentlig adgang, og at originalkunstnere skulle være en væsentlig del af programmet. Samtidig skulle vi også lave mindre koncerter, som ikke nødvendigvis trækker et stort publikum.

Inden vi fik besked om, at vi ville få økonomisk støtte fra vores samarbejdspartnere, var det meste af programmet lagt. Satsning lykkedes og glædeligt har det været at se, at vi også i langt større grad som tidligere nu lykkedes med at tiltrække en større publikumsskare til koncerter med originalkunstnere. Det har vi tidligere haft svært ved, hvorimod vi altid har været gode til at tiltrække publikum til vores tribute kunstnere.

Vi formodede i 2023 at lave et alsidigt program, som appellerede til en bred publikumsskare. Koncerterne solgte forrygende og med 7 udsolgte koncerter af i alt 12, blev det et fantastisk år. Vi mærkede støtten fra publikum og vi nød den til fulde.

Årets første koncert var den 20. januar med en irsk aften med Almost Irish i Løjt Forsamlingshus. Koncerten have været udsolgt omkring 2 måneder i forvejen. En fantastik aften med god stemning og Irsk musik når det præsenteres på ypperste niveau.

14 dage senere havde vi besøg af troubaduren Søren Krogh og Hans band. Her afprøvede vi et nyt spillested i Frøslevlejrens Teatersal i den sydlige del af kommunen. Publikum svigtede os med omkring 30 publikummer, men musikalsk var det en fremragende aften, og der var ret hurtig enighed om, at Søren Krogh også måtte på programmet i 2024. Søren Krogh er dermed den første kunstner, vi har haft to år i træk.

I marts var vi tilbage i Løjt med en igen udsolgt koncert. Denne gang med Creedence Tribute. En af de dejligt befriende rockaftner, hvor lydstyrken var høj og hvor publikum kunne synge med på store dele af sangene.

I slutningen af marts var vi i Bolderslev Forsamlingshus med en engelsk/skotsk aften med Other Roads. Billetsalget var fint med omkring 75 publikummer – tæt på udsolgt. Det blev til et dejligt bekendtskab med tre dygtige musikere.

I slutningen af april måned opnåede vi endnu en udsolgt koncert. Denne gang i form af en kirkekoncert med Mark og Christoffer hvor omkring 200 publikummer have købt billet, og de fik en fremragende koncert. Koncerten var en del af en aftale vi havde forpligtet os på, da de stillede op til vores støttekoncert for Ukraine i 2022 uden beregning. Hvor er det dygtige musikere, og så absolut ikke sidste gang vi har haft dem.

Forårskoncerterne blev afsluttet med en tidlig sommerkoncert den 10. juni på Favsbjerg Naturhostel ved Hellevad med Mads Langelund. Igen var der udsolgt. Vi har en aftale med vorherre om, at det altid skal være godt vejr, når vi besøger Favsbjerg. 2023 var ingen undtagelse. God koncert i de unikke og fine rammer i en perle i naturen, som vi altid nyder at besøge. Koncerten var også anledningen til at få sagt tak til hinanden i foreningen for et særdeles succesrigt forår, og alle nød vist at der nu var en velfortjent pause.

Den 31. august holdt foreningen vores første medlemskoncert – igen på Favsbjerg Naturhostel og igen med skønt sensommervejr.  Peter Molzen underholdt med Kim Larsen og Gasolin sange, og foreningen opvartede publikum som tak for den trofaste støtte vi så ofte oplever.

I midten af september oplevede vi vores største koncert til dato. Omkring 280 publikummer havde indløst billet til Alberte Winding. Koncerten blev afholdt i Kliplev Kirke, og var vores første koncert i kirken. Desværre kæmpede vi med store lydproblemer gennem hele koncerten, og mange publikummer var desværre også skuffede over lyden. Det beklager vi. At formanden også ved en fejl fik indlogeret musikerne i præstens privatbolig og ikke i konfirmandstuen som aftalt, var en streg i regningen. Præsten tog dog fejltrinet med et smil.

Allerede 14 dage efter kom endnu en kirkekoncert – denne gang Miriam Mandipira i Rise Kirke. Hvilket stemme som nemt kunne synge kirken op uden mikrofon. Desværre blev denne koncert med kun 75 publikummer ikke så velbesøgt, som vi havde forventet.

For første gang i foreningens historie var vi i oktober på en studietur. Formålet med turen var at lære af, hvordan man driver musikforening andre steder, men også at vi socialt kunne være sammen, uden at det var forbundet med arbejdsopgaver.

Turen blev en rundtur med overnatning til Hagges i Tønder, Realen på Fanø og Vamdrup Kino, som også skal til at lave koncerter.

På Hagges var det at være et ikonisk spillested og være en del af Tønderfestivalen et enme, som vi fik indsigt i.

Vi overnattede i Esbjerg inden vi dagen efter først besøgte Realen på Fanø, hvor lederen, Jeanett Exner fortalte om spillestedet, og hvordan de arbejdede, og hvordan det var at være en del at tv-serien ”Ja for Fanø”

Endelig sluttede vi turen af i Vamdrup, hvor den her kino var under renovering til at blive et kombineret kino/spillested.

Det blev en rigtig god tur, hvor vi fik mange inputs. De to af spillestederne arbejder mere professionelt med musik, som vi selv gør, så det var meget lærerigt, og vi fik gode inputs med hjem.

I slutningen af oktober var vi for anden gang i foreningens historie tilbage i Kollundhus i Kollund med en udsolgt tribute aften for RunRig. ReCovery gav publikum en stemningsfyldt aften – også set i lyset af at RungRigs forsanger Bruge Guthro var gået bort få uger inden koncerten.

Den 10. november var vi tilbage i Øster Løgum Forsamlingshus med en syng dansk aften med Bomles Venner – igen kunne foreningen melde udsolgt. Publikum i Øster Løgum har fortalt os, at de vil have musik, som de kan synge med på. Det har vi lovet dem, at de får, og til gengæld støtter de altid massivt op om vores koncerter. Vi glæder os hvert år til besøget på de kanter.

Året blev afsluttet i Løjt Forsamlingshus den 24. november med en Dolly Parton aften med Dot. Godt 100 publikummer sang med på alle de store country sange som  I will Always Love You, Joleen og mange flere. Det var også aftenen hvor vi fik oplyst af Dolly Parton har skrevet mere som 3000 sange – vildt imponerende.

Koncert året 2023 beviste, at når vi har et alsidigt program med en blanding af gode tribute navne og originalkunstnere, så valfarter publikum til vores koncerter. Som foreningen nyder vi den særlige stemning der er, omkring de for os lidt større koncerter.

Der var ikke én koncert i 2023 hvor man burde spørge sig selv, var det nu også en rigtig booking. Alle navne lykkedes til fulde, så kæmpe tak til musikken.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke vores trofaste publikum, hvor mange med glæde rejser med rundt til vores koncerter om det er i nord, syd eller den vestlige ende af kommunen. I øst hersker en anden musikforening, som vi selvfølgelig ikke skal gå i bedene.

I slutningen af 2023 fik vi den glædelig besked fra Aabenraa Kommune, at vi de næste fire år 2023-2026 er sat på budgettet med et årligt tilskud på 60.000 kr. Det giver os helt andre muligheder for at langtidsplanlægge vores program, som vi tidligere har haft. Og det giver os desuden muligheder for at satse lidt mere økonomisk.

Tak til alle spillesteder for et fantastisk samarbejde. I gør alt for os, og det nemmere gør vores arbejde på alle måder. I er en stor del at årsagen til, at det lykkedes for os med at afholde koncerter på så mange forskellige lokationer.

Jeg vil også takke vores frivillige hjælpere og vores bedre halvdele. Jeres indsats for foreningen gør en kæmpe forskel.

Til slut vil jeg at takke bestyrelsen for vores samarbejde. Bølgerne kan gå højt i planlægningsfasen af koncerterne, hvilket kun vidner om passion for foreningen. Når koncerten afvikles, er det altid lig med lange dage og mange timer, men der er også altid garanti for mange grin og godt humør hele vejen rundt. Tak for det, og tak for den indsats I hver især ligger i foreningen.

Tak for ordet.